AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Semináre a podujatia

V priebehu roka realizujeme pre školy a učiteľov stretnutia v rôznych mestách Slovenska, kde sa záujemcovia môžu oboznámiť s novými produktami, digitálnym obsahom a modernými vzdelávacími nástrojmi a technológiami. Na tejto stránke sa dozviete aktuálne informácie o nami pripravovaných:

  • seminároch,
  • prezentáciách,
  • školeniach,
  • a iných podujatiach,

súvisiacich s Planétou vedomostí, realizáciou projektov pre školy a našimi ďalšími aktivitami v oblasti e-learningu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami!