Do projektu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa počas dvoch školských rokov zapojilo 700 škôl z celého Slovenska.

Projekt spájal aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami.

Ciele projektu

  • Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov
  • Ponúknuť vzdelávacie materiály na kompletné odučenie medzipredmetovej témy
  • Využiť moderné vzdelávacie metódy a postupy
  • Overiť možnosti učenia s prvkami gamifikácie

Galéria