Kozmix Science predstavuje sadu 11 ucelených projektov určených pre rôzne vekové skupiny žiakov na prvom stupni základnej školy. Ide o moderné, komplexné, interaktívne, inšpiratívne, bádateľské projekty pripravené na okamžité využitie v triede.

Jednotlivé projekty sú svojím obsahom a aktivitami zaujímavé a inšpiratívne pre žiakov, a zároveň prinášajú komplexné riešenie pre učiteľov.

Každý z ponúkaných 11 interaktívnych projektov je spracovaný v podobe multiknihy, ktorá pozostáva z podrobných námetov na realizáciu projektu vo všetkých jeho fázach. Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu sú doplnkové materiály v rôznych podobách: pracovné listy, videá, animácie, audionahrávky a množstvo iných materiálov, ktoré má učiteľ k dispozícii.

Kozmix Science tvorí pestrý digitálny obsah v kombinácii s praktickými tlačenými materiálmi.

Benefity

 • Žiaci rozvíjajú kritické myslenie
 • Učia sa pracovať v tímoch
 • Osvojujú si základy organizácie práce a plánovania
 • Zdokonaľujú sa v procesoch riešenia problémov

Obsah vzdelávacích materiálov

11 ucelených projektov s podrobnou metodickou príručkou a doplnkovým digitálnym obsahom:

 • Svet rastlín očami objektívu
 • Aj zvieratá komunikujú
 • Archimedove zázračné stroje
 • Štyri ročné obdobia
 • Detstvo starých rodičov
 • Chráňme životné prostredie
 • Kolobeh vody v prírode
 • Poznávame planéty
 • Rastliny ďalekých krajín
 • Recyklujeme
 • Šifrujeme správy