O platforme Viki

Viki je komplexná online vzdelávacia platforma, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah a zároveň umožňuje používateľom tvoriť ich vlastné vzdelávacie materiály.

Poskytuje efektívne nástroje na tvorbu obsahu a jeho publikovanie, prácu učiteľov a žiakov, zadávanie a vyhodnocovanie online úloh, interaktívne vyučovanie na hodinách ako aj tvorbu rôznych prehľadov a štatistík.

Ide o robustné riešenie, ktoré môže byť implementované na celonárodnej úrovni s cieľom spĺňať požiadavky na zabezpečovanie moderného digitálneho vzdelávania.

Benefity

  • Kompletný vzdelávací obsah je centralizovaný na jednej platforme
  • Používatelia môžu vytvárať vlastný vzdelávací obsah
  • Správa krajov, okresov a škôl je v prehľadnej hirarchickej štruktúre
  • Prístup možný aj prostredníctvom mobilných aplikácií
agemsoft-platform-viki-01

Moduly

Knižnica obsahu
Úlohy
Žiaci a skupiny
Kolekcie
Autorský nástroj
Interaktívne knihy
Publikovanie
Manažment obsahu
Mobilné aplikácie
Licencovanie obsahu
Reporting a analytiky
Manažment organizačnej štruktúry

Projekty na tejto platforme