Do projektu Expedícia Fenomény sveta sa v školskom roku 2018/2019 zaregistrovalo 2 300 učiteľov z viac ako 800 škôl na Slovensku. Vďaka našim partnerom, ktorí projekt finančne podporili, bol na každú z týchto škôl bezplatne doručený balík vzdelávacích materiálov podľa výberu.

Ciele projektu

  • Inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní
  • Sprístupniť moderné učebné materiály, ktoré napĺňajú ciele Štátneho vzdelávacieho programu
  • Overiť v praxi možnosť zavedenia nového vyučovacieho predmetu Fenomény sveta