O platforme Kozmix

Na platforme Kozmix je možné umiestňovať digitálny edukačný obsah do prehľadnej, hierarchicky usporiadanej knižnice. Vzdelávacie materiály sú usporiadané jednak podľa štátneho vzdelávacieho programu a taktiež podľa ľubovoľne definovaných požiadaviek. Platforma podporuje aj osobitné zobrazenie digitalizovaných kníh, časopisov a učebníc. Vo vzdelávacom obsahu je možné jednoducho vyhľadávať, ako aj filtrovať podľa rôznych kategórií a kľúčových slov.

Učitelia tu môžu zadávať online úlohy s konkrétnym obsahom svojim žiakom, skupinám a triedam. Úlohy sa vyhodnotia automaticky a žiaci, učitelia aj rodičia získajú prehľad o výsledkoch a úspešnosti.

Platforma poskytuje vlastné používateľské rozhrania prispôsobené pre mladších a starších žiakov a učiteľov. Jej implementácia pre nový projekt je možná v priebehu veľmi krátkeho času.

Benefity

  • Vzdelávací obsah je kategorizovaný v prehľadnej knižnici
  • Prehľad o úlohách a výsledkoch majú žiaci, učitelia aj rodičia
  • Veľká variabilita a využiteľnosť pre rôzne projekty
  • Nová implementácia platformy v priebehu veľmi krátkeho času 

Moduly

Knižnica obsahu
Úlohy
Žiaci a skupiny
Licencovanie obsahu
Reporting a analytiky

Projekty na tejto platforme