Slide PONUKA Uľahčite svojim
zamestnancom prácu
z domu
Darujte im zamestnanecký benefit v podobe atraktívneho
online vzdelávania pre ich deti.

Vzdelávací portál

Kozmix.sk

 • Pre deti od 3 do 10 rokov.
 • Vzdelávacie materiály z 11 predmetov na jednom mieste.
 • Viac ako 5 000 interaktívnych cvičení a aktivít na doma.
 • Aktivity na voľný čas pre deti.
 • Zábavné príbehy načítané hercom Jurajom Rašlom
  na rozvoj čitateľskej gramotnosti a počúvania s porozumením

Vzdelávací portál

FenomenySveta.sk

 • Pre deti od 10 do 15 rokov.
 • Vzdelávacie materiály z 15 predmetov na jednom mieste.
 • Viac ako 2 000 interaktívnych cvičení a aktivít na doma.
 • Viac ako 600 vzdelávacích videí od BBC.
 • Rozvoj anglického jazyka.
 • Aktivity na voľný čas pre deti.
 • Rozvoj kritického myslenia.
 • Medzipredmetové vzdelávanie v súvislostiach

Ponuka

Celoročný prístup pre vašich zamestnancov
s rodinami na vzdelávací portál
Kozmix.sk s množstvom
vzdelávacieho a zábavného obsahu.

nad 500 zamestnancov
cena na vyžiadanie

Celoročný prístup pre vašich zamestnancov
s rodinami na vzdelávací portál
FenomenySveta.sk s množstvom
vzdelávacieho a zábavného obsahu.

nad 500 zamestnancov
cena na vyžiadanie

V prípade záujmu nás kontaktujte

www.kozmix.sk

fenomenysveta.sk

Video Content
Provided by

Shopping Basket