AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Pre jednotlivcov

Pre jednotlivcov, ktorí hľadajú e-learningové kurzy vhodné na samoštúdium ponúkame multimediálne jazykové kurzy
s rozsiahlymi študijnými materiálmi a funkcionalitou, ktorá prispieva k zefektívneniu štúdia cudzieho jazyka. Vyberte si
z našej ponuky jazykových kurzov.

E-learningové kurzy na výučbu cudzích jazykov

Ak si chcete rozšíriť počítačové zručnosti a znalosti, pozrite si ponuku špecializovaných kurzov.

Špecializované e-learningové kurzy

Informácie o ďalších softvérových produktoch (operačné systémy, antivírový, grafický, kancelársky, komunikačný softvér a i.) s možnosťou objednania nájdete v našom internetovom obchode.

Internetový obchod SoftwareHouse