AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Poskytované služby

Dôležitou súčasťou nami poskytovaných e-learningových riešení sú aj podporné služby zamerané na nasledovné oblasti:

  • tvorba e-learningových kurzov a digitálneho vzdelávacieho obsahu
  • návrhy a realizácia systémov elektronického vzdelávania
  • konfigurácia a implementácia e-learningových riešení s využitím systémov riadenia výučby (LMS – Learning Management System)
  • štandardizované riešenia a vývoj aplikácií na mieru
  • inštalácia multimediálnych e-learningových kurzov
  • hosting a administrácia vzdelávacích portálov
  • vyškolenie pre prácu s vzdelávacími technológiami
  • technická podpora.