AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Spustili sme nové vzdelávacie portály pre školy

[22.10.2010]
Nový vzdelávací portál pre učiteľov Naučteviac.sk a žiakov Naučsaviac.sk

Všetkým moderným základným a stredným školám na Slovensku, ktoré majú záujem využívať inovatívne metódy vo výučbe prinášame nové vzdelávacie portály:

                                  

                     

Portál Naučteviac.sk učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny a vytváranie zadaní a domácich úloh.

Žiaci môžu na portáli Naučsaviac.sk jednoducho vypracovávať úlohy zadané učiteľom. Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivujúcou k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

Učitelia a žiaci môžu využívať výhody týchto portálov na vyučovaní od 22. októbra 2010.

Viac informácií na www.naucteviac.sk a www.naucsaviac.sk

Prajeme vám veľa úspechov pri práci s našimi vzdelávacími portálmi.

Váš AGEMSOFT tím