AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Piati výhercovia NEW YORKU sú známi!

Všetky informácie o súťaži nájdete na VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV.

Nezabúdajte, že s digitálnym obsahom Planéta vedomostí môžete objavovať svet až do konca tohto roka, stačí ak:

  • získate prístup na portál http://planetavedomosti.iedu.sk/,
  • zúčastníte sa odborného metodického školenia k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí,
  • budete aktívni a budete vytvárať s týmto obsahom úlohy pre žiakov a/alebo vlastné on-line vzdelávacie materiály s nástrojom http://tuul.sk, ktoré budete zdieľať s ostatnými pedagógmi.

Každý aktívny pedagóg môže ešte získať víkendový letecký zájazd do jednej z najkrajších metropol Európy (každý mesiac navštívime inú metropolu).