AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Druhá fáza projektu Dátového centra MŠ SR

[11.1.2010]
Navýšenie počtu škôl zapojených v pilotnom projekte

V rámci druhej fázy pilotného projektu Dátového centra MŠ SR došlo k výraznému navýšeniu počtu zapojených škôl z 19 škôl na 127 škôl v rámci celého Slovenska. Zoznam škôl zapojených v projekte.

Digitálny obsah Planéta vedomostí je súčasťou Dátového centra MŠ SR už od realizácie jeho prvej fázy. Všetky zapojené školy majú vytvorený prístup k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí a môžu ho reálne používať vo vyučovacom procese. Bližšie informácie o Dátovom centre MŠ SR a možnostiach zapojenia poskytuje Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk.