AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Informačné centrá digitalizácie škôl

Ukážkové základné a stredné školy digitalizácie vzdelávacieho obsahu, ktoré sa stali súčasťou Programu podpory digitalizácie škôl.

Sieť informačných centier zastrešuje centrum EDULAB a v súčasnosti ju tvorí 20 základných a stredných škôl so zastúpením všetkých krajov Slovenska. Spolupráca s informačnými centrami je súčasťou Programu podpory digitalizácie škôl. Ide o iniciatívu centra moderných vzdelávacích technológií EDULAB zameranej na modernizáciu vzdelávania na základných a stredných školách.

Hlavnou aktivitou informačných centier v úvodnej fáze je realizácia bezplatných odborných metodických seminárov pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o využívanie moderných metód vzdelávania vo vyučovacom procese. Cieľom metodických seminárov je informovať ďalšie školy v regióne o zavádzaní a používaní komplexného riešenia pre výučbu, ktoré prináša školám portál www.naucteviac.sk v spolupráci s nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko

Navštívte informačné centrá

Ak sa zúčastníte metodického seminára v ktoromkoľvek informačnom centre a zaregistrujete sa do Programu podpory digitalizácie škôl, získate digitálny vzdelávací obsah pre prírodovedné predmety na portáli www.naucteviac.sk do 30.6.2013 pre všetkých učiteľov vašej školy úplne zadarmo, ako aj množstvo ďalších zaujímavých benefitov.

Zaregistrujte sa aj vy na odborný metodický seminár a príďte si vyskúšať, ako sa dá učiť jednoducho a interaktívne!

Dôležité informácie

Základné informácie o Programe podpory digitalizácie škôl

Základné informácie o informačných centrách

Zoznam všetkých informačných centier a termíny odborných metodických seminárov

Program a registrácia na odborné metodické semináre