AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Interaktívna kniha pedagogickú obec zaujala

[7.7.2011]
Posledné júnové dni patrili digitálnemu obsahu, metodickým materiálom a pracovným zošitom z edície Interaktívna kniha z predmetov prírodoveda, biológia, matematika, fyzika a chémia.

Bezplatné školenia pod názvom Interaktívna kniha – digitálny obsah pre pedagógov základných škôl organizovalo nakladateľstvo RAABE spolu so spoločnosťou AGEMSOFT, poskytovateľom digitálnych obsahov Planéta vedomostí.
Turné sa uskutočnilo v desiatich mestách v rôznych kútoch Slovenska a seminárov sa zúčastnilo viac ako 400 pedagógov. Úvod šnúry školení patril východnej časti republiky, kde sme sa presvedčili, že moderné vzdelávanie nie je pedagógom
v Poprade, Prešove, v Košiciach a ich okolí vôbec vzdialené. Naopak, nadšenie, s akým učitelia a riaditelia privítali túto novú aktivitu nakladateľstva Raabe, nemala azda na celom turné obdobu.

Po krátkom úvode dostal slovo zástupca z radov pedagógov s bohatými skúsenosťami s digitálnym obsahom Planéty vedomostí. V tejto časti školenia sa účastníci dozvedeli všetko potrebné na prácu so vzdelávacím portálom pre moderných učiteľov www.naucteviac.sk.

Projektové manažérky nakladateľstva Raabe oboznámili účastníkov so všetkými podrobnosťami o metodických materiáloch pre učiteľov a o pracovných zošitoch pre žiakov, z ktorých edícia pozostáva. Najzaujímavejšou časťou školení bol workshop, v ktorom prítomní pedagógovia dostali úlohu urobiť v priebehu 10 minút pomocou metodiky Biológia pre 5. až 9. ročník ZŠ z vybraného učiva prípravu na vyučovanie. Túto úlohu všetci učitelia – a to nielen biológovia – s prehľadom zvládli a navyše uznali, že s metodikami Interaktívnej knihy 10 minút na prípravu hodiny úplne stačí.

Prvý týždeň šnúry školení bol zakončený v Rimavskej Sobote. Ďalší týždeň patril západnej a strednej časti Slovenska, mestám Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Prievidza. Záverečné školenie sa uskutočnilo 4. júla
v Bratislave.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na pokračovanie školení Interaktívna kniha – digitálny obsah, ktoré sa uskutočnia začiatkom školského roka 2011/2012.

Viac na: Školský portál