Škôlka hrou predstavuje balík nástrojov pre komplexný a kontinuálny rozvoj odbornej úrovne a digitálnej gramotnosti pedagógov predprimárneho vzdelávania. Základom vzdelávacieho obsahu sú odborné metodické príručky Škôlka hrou – Jar, Leto, jeseň a Zima, ktoré sú určené všetkým inovatívnym pedagógom materských škôl a tiež každému, kto má záujem dopriať deťom radosť z poznávania v príjemnej hrovej atmosfére.

Nachádza sa v nich množstvo podnetov na činnosti v súlade s najnovšími požiadavkami a trendmi moderného predprimárneho vzdelávania a netradičné námety, v ktorých je možné efektívne využiť edukačné softvéry Hurá do školy, Hravé slovíčka, Krok za krokom, a Výlety šaša Tomáša v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami. Aktivity sú navrhnuté ako skupinové činnosti, v ktorých sa rešpektuje aktuálna vývinová úroveň detí.

Benefity

  • Materiály vytvorené skúsenými pedagógmi s dlhoročnou praxou
  • Prepracovaný kódový systém a flexibilné prepojenie s digitálnym obsahom
  • Doplňujúce metodické komentáre, praktické usmernenia a ďalšie tipy
  • Aktivity realizovateľné v interiéri aj exteriéri
  • Hravou formou pripravuje predškolákov na vstup do základnej školy

Obsah vzdelávacích materiálov

  • 4 metodické príručky – Jar, Leto, Jeseň, Zima
  • Viac ako 1 000 digitálnych aktivít
  • Viac ako 600 doplnkových materiálov

Galéria