Projekt Moja prvá škola bol realizovaný s cieľom poskytnúť učiteľom moderné učebné materiály a takisto kompletný servis, ktorý im uľahčí ich prácu a pomôže skvalitniť výučbu. Základom projektu bol vzdelávací portál Kozmix, ktorý je už tri roky stálou súčasťou vyučovania v stovkách tried na Slovensku. 

Ciele projektu

  • Inšpirovať pedagógov
  • Predstaviť aktuálne trendy vo vzdelávaní
  • Vytvoriť vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť sa
  • Priblížiť možnosti využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní