Do projektu zameraného na environmentálnu výchovu žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 350 škôl z celého Slovenska.

Projekt spájal aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami.

Ciele projektu

  • Rozvíjať vzťah žiakov k životnému prostrediu
  • Ponúknuť vzdelávacie materiály na kompletné odučenie medzipredmetovej témy
  • Využiť moderné vzdelávacie metódy a postupy
  • Overiť možnosti učenia s prvkami gamifikácie