AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Testovacie aplikácie

V rámci e-learningových riešení určených pre online testovanie poskytujeme testovacie aplikácie, ktoré zabezpečujú riadenie celého procesu testovania:

  • tvorba testovacích otázok,
  • generovanie testov,
  • testovanie,
  • vyhodnotenie vypracovaných testov,
  • štatistiky a reporty v rôznych formách.

Testovacie aplikácie sú prispôsobované charakteru testovania a požiadavkám klienta. Sú vhodné pre online nasadenie
v školách, firmách a inštitúciách.