AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Špecializované kurzy

V našej ponuke špecializovaných kurzov nájdete e-learningové kurzy zamerané na získanie počítačovej gramotnosti
a rozšírenie zručností IKT pri práci s aplikáciami MS Office.

Jednotlivcom, školám, firmám a inštitúciám sú jednotlivé kurzy poskytované vo verziách na CD/DVD, sieťových verziách pre intranet a internet na základe špecifikácie klienta.

E-learningové kurzy MS Office 2003:

E-learningové kurzy MS Office 2007:

 

 • MS Windows XP
 • MS Word 2003
 • MS Excel 2003
 • MS Outlook 2003
 • MS PowerPoint 2003
 • MS Access 2003
 • Práca s internetom

 

 • MS Windows Vista
 • MS Word 2007
 • MS Excel 2007
 • MS Outlook 2007
 • MS PowerPoint 2007
 • MS Access 2007
 • Práca s internetom
 • Základné pojmy

 

Kontaktujte našu divíziu E-learning na info@agemsoft.sk, kde vám poskytneme ďalšie informácie a zodpovieme vaše prípadné otázky.