AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Riadiace systémy LMS

Súčasťou komplexného riešenia e-learningového vzdelávania, ktoré ponúkame školám, firmám a inštitúciám sú systémy pre riadenie výučby (Learning Management System -  LMS) s možnosťou nasadenia na intranet alebo internet.

LMS pre školy

LMS určený pre školy bol od začiatku vyvinutý tak, aby mohol byť využívaný v školskom prostredí. Umožňuje vytváranie
a riadenie veľkého počtu virtuálnych škôl, ktoré podporujú virtuálne triedy. Vďaka jeho flexibilnej architektúre je možné ho aplikovať v niekoľko tisíc školách, ale zároveň je vhodný aj na inštaláciu v rámci jednej školy.

LMS pre firmy a inštitúcie

Pre firmy a inštitúcie poskytujeme riadiace systémy LMS, ktoré zodpovedajú požiadavkám vzdelávacieho procesu realizovaného v tejto cieľovej skupine. Ich funkcionalita a spôsob nasadenie sú prispôsobované na základe individuálnych potrieb klienta.