AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Realizácia projektov

Nami vypracovávané a realizované projekty sú zamerané najmä na zavádzanie a využívanie moderných
e-learningových technológií vo vzdelávaní.

 • Projekty pre školy

Cieľom našich projektov pre školy a vzdelávacie inštitúcie je sprístupnenie moderných vzdelávacích technológií a ich implementácia do procesov výučby. Školám poskytujeme pomoc pri príprave projektov a ostatnej projektovej agendy, ako aj pri samotnej realizácii projektu. 

 • Projekty pre štátnu a verejnú správu

Naša spolupráca s inštitúciami štátnej a verejnej správy spočíva v poskytovaní komplexného riešenia pre e-learningové vzdelávanie vrátane podporných služieb. Okrem kurzov počítačových zručností a prípravu na získanie certifikátu ECDL, ponúkame aj kurzy na výučbu cudzích jazykov a odborné kurzy súvisiace priamo so zameraním činnosti inštitúcií.

 • Projekty pre komerčnú sféru

Projekty realizované v rámci spolupráce s komerčnými spoločnosťami sú zamerané na e-learningové vzdelávanie zamestnancov. Multimediálne e-learningové kurzy v kombinácii s technológiami pre riadenie výučby LMS /Learning Management System/ celý vzdelávací proces zefektívňujú a pre súkromné firmy znamenajú minimalizáciu nákladov vynaložených na vzdelávacie kurzy pre svojich zamestnancov, ako aj času stráveného pri manažmente celého procesu. Zároveň firmám ponúkame doplnkové aplikácie rozširujúce funkcie LMS, akou je napríklad testovací systém s možnosťou tvorby a riadenia testovacích otázok.

Zameranie projektov

Zameranie projektov vychádza z  technológií,  ktoré ponúkame a ktoré sú v rámci projektov súčasťou komplexného technologického riešenia vrátane doplnkových služieb: 

Technológie:

Služby:

 • systém riadenia výučby /Learning Management System - LMS/
 • podporné aplikácie pre e-learning
 • technológie na tvorbu e-learningového obsahu
 • hosting vzdelávacích portálov
 • multimediálne e-learninové kurzy:
  • single inštalácia na PC
  • LAN inštalácia bez LMS
  • online inštalácia s LMS
 • rapid learning
 • blended learning
 • analýza vzdelávacích procesov
 • návrhy a špecifikácia vzdelávacích riešení
 • vývoj aplikácií na mieru
 • konfigurácia e-learningových riešení s využitím LMS
 • inštalácia multimediálnych e-learningových kurzov
 • vyškolenie pre prácu s vzdelávacími technológiami
 • technická podpora
 • call-centrum