AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Pre školy

Chcete modernizovať výučbu na vašej škole? Hľadáte vhodné e-learningové technológie pre vaše školské projekty?
Vyberte si z našej ponuky pre školy:

Planéta vedomostí pre školy
Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom /matematika, chémia, biológia, fyzika a prírodoveda/ a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov.
Viac informácií na  www.planetavedomosti.sk.

E-learningové kurzy na výučbu cudzích jazykov
Komplexné multimediálne e-learningové kurzy pre rôzne stupne vzdelávania.

  • Angličtina
  • Nemčina
  • Francúzština
  • Španielčina
  • Taliančina
  • Ruština

Špecializované e-learningové kurzy
E-learningové kurzy zamerané na počítačové zručnosti a prípravu na získanie certifikátu ECDL.

V prípade záujmu o školské licencie vyššie uvedených produktov a technologické riešenia pre vaše projekty nás kontaktujte e-mailom na  projekty@agemsoft.sk.