AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Pre firmy

E-learningové riešenia pre firmy a  inštitúcie realizujeme na základe individuálnych požiadaviek klienta. Ich súčasťou sú, okrem samotného vzdelávacieho obsahu, riadiace systémy (Learning Management System – LMS), testovacie aplikácie
a iné nástroje, prostredníctvom ktorých je možné realizovať e-learningové vzdelávanie na intranete alebo internete.

Ak hľadáte iné softvérové riešenia a produkty (operačné systémy, antivírový, grafický, kancelársky, komunikačný softvér a i.) pre vašu firmu a inštitúciu, navštívte náš internetový obchod na www.softwarehouse.sk.