AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
PREDMETY Privacy Statement

PREDMETY Privacy Statement

-SK-
Aplikácia používa pripojenie k internetu len pre stiahnutie obsahu aplikácie. Aplikácia nepoužíva pripojenie k internetu na zbieranie a odosielanie akýchkoľvek údajov a informácií o používateľovi.

-EN-
Application use an internet connection just to download the contents of the application. The application does not use the internet connection for the collection and transmission of any data and information about the user