AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Planéta vedomostí pre školy

Planéta vedomostí je komplexný vzdelávací systém pre základné a stredné školy, ktorý je úplnou novinkou v našom portfóliu vzdelávacieho obsahu. 


Vyznačuje sa rozsiahlym a profesionálne spracovaným digitálnym obsahom pre predmety:

  • matematika
  • fyzika
  • chémia
  • biológia
  • prírodoveda

Pre prácu s digitálnym obsahom majú učitelia a žiaci k dispozícii vzdelávacie prostredia s jednoduchými nástrojmi
a pomôckami pre prípravu výučbových scenárov a samoštúdium.

V kombinácii so systémom pre riadenie výučby a ďalšími aplikáciami pre prácu s digitálnym obsahom je Planéta vedomostí jedinečným vzdelávacím systémom na Slovensku.

Objavujte s nami Planétu vedomostí na www.planetavedomosti.sk.