AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Vzorové školy Planéta vedomostí

[8.2.2010]
Vybrali sme nové vzorové školy Planéta vedomostí

Ďakujeme za váš záujem stať sa vzorovou školou Planéty vedomostí. V januári 2010 sme vyhodnotili všetky zaslané projektové zámery a vybrali sme pätnásť najlepších škôl, ktoré splnili požadované podmienky stať sa vzorovou školou.

Medzi vzorové školy Planéty vedomostí aktuálne patria tieto školy.

Ak má aj vaša škola záujem s nami spolupracovať na príprave a overovaní digitálneho obsahu, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na planeta@agemsoft.sk.