AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Školenia k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí

Pre všetkých registrovaných pedagógov na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk sú pripravené Odborné metodické školenia, ktoré budú prebiehať v školiacich centrách po celom území Slovenska.

Termíny odborných metodických školení na mesiac október 2013 sú zverejnené na http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/pages/8,registrcia-a-termny.html

Školenia sa môže zúčastniť každý pedagóg, ktorý získal prístupové údaje na portál Planéta vedomostí od svojho školského administrátora. Registrácia na školenia prebieha prostredníctvom registračného systému Školenia. REGISTRUJTE SA TU!