AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Termíny školení – MÁJ 2014

Termíny odborných metodických školení na mesiac máj 2014 sú zverejnené na http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/pages/8,registrcia-a-termny.html

Školenia sa môže zúčastniť každý pedagóg, ktorý získal prístupové údaje na portál Planéta vedomostí od svojho školského administrátora.

Registrácia na školenia prebieha prostredníctvom registračného systému Školenia. REGISTRUJTE SA TU!