AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Uzávierka 2. ročníka súťaže s Planétou vedomostí

[31.3.2011]
Dňa 31.3.2011 sa uzatvára registrácia a možnosť zaslania súťažných podkladov do 2. ročníka veľkej súťaže s Planétou vedomostí pre všetky typy škôl

Od 15.11.2010 do 31.3.2011 mali školy, triedy, učitelia a budúci učitelia možnosť zapojiť sa do súťaže zameranej na využitie digitálneho obsahu Planéta vedomostí a portálu Naučteviac.sk vo vyučovacom procese.

V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať posudzovanie a hodnotenie súťažných podkladov odbornou komisiou.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním cien je naplánované na obdobie máj/jún 2011. O výsledkoch Vás budeme informovať aj na našich webových stránkach.

Zapojeným školám a učiteľom držíme palce, aby ich práce boli úspešné.

Váš AGEMSOFT tím