AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

VÝHERKYŇA ZÁJAZDU DO CHORVÁTSKA je známa!

Týždenný pobyt pri mori v Chorvátsku vyhrala pani Marta Izsófová zo Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne za najväčší počet vyriešených úloh a vytvorených TUULov od začiatku súťaže do 15.6.2014. Táto cena bola výherkyni udelená v zmysle všeobecných pravidiel súťaže. Výherkyni srdečne gratulujeme.

Milí pedagógovia, radi by sme Vám pripomenuli, že s digitálnym obsahom Planéta vedomostí môžete objavovať svet počas celého tohto roka, pretože súťaž ešte stále trvá a bude pokračovať až do 31.1.2015!

Súťažíme dokonca aj počas letných prázdnin!

Súťažiť možno o víkendové letecké zájazdy do najkrajších metropol Európy a letecký zájazd do samotného srdca Ameriky do New Yorku.

Stačí ak:

  • získate prístup na portál http://planetavedomosti.iedu.sk/,
  • zúčastníte sa odborného metodického školenia k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí alebo didaktickej dielne ako nadstavbe týchto školení,
  • budete aktívni a budete vytvárať s týmto obsahom úlohy pre žiakov a/alebo vlastné on-line vzdelávacie materiály s nástrojom http://tuul.sk, ktoré budete zdieľať s ostatnými pedagógmi.

Všetky informácie o súťaži nájdete na VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV.