AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

JEDENÁSTA VÝHERKYŇA je známa!

Pani Eliška Reptová je poslednou výherkyňou Veľkej súťaže pre učiteľov. Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí sa do súťaže zapojili. Výhercom ešte raz gratulujeme!