AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Školenie priamo na Vašej škole

Realizácia bezplatného odborného metodického školenia priamo na Vašej škole. Školenie je realizované v rámci projektu Implementácia digitálneho vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí.

Realizáciu školenia na Vašej škole zabezpečujú lektori z vybraných školiacich centier.

Záujem o školenie na Vašej škole prejavíte vyplnením prihlasovacieho formulára.

Po spracovaní formulára bude Vaša škola kontaktovaná lektorom z najbližšieho školiaceho centra.

Odborné metodické školenie je zamerané na prácu s portálom http://planetavedomosti.iedu.sk a jeho zámerom je:

  • naučiť Vašich pedagógov aktívne pracovať s portálom
  • vytvárať vlastné prezentácie na portáli
  • vytvárať úlohy pre žiakov
  • oboznámiť Vašich pedagógov o novinkách digitálneho vzdelávania (TUUL, BlueKiwi)

Zároveň by sme Vás radi upozornili, že účasťou na školení splníte jednu z hlavných podmienok zaradenia do Veľkej súťaže pre učiteľov, v ktorej hráte o letecké zájazdy do najkrajších metropol Európy, letnú dovolenku v Chorvátsku a letecký zájazd do New Yorku.

Neváhajte a využite túto možnosť už teraz!