AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Projekt digitálnych učebníc Planéta vedomostí – školenia učiteľov

[17.2.2011]
V pondelok 21.2.2011 sa začína realizácia školení pre učiteľov zaregistrovaných do testovacej prevádzky projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí, ktorý spustilo MŠVVaŠ SR. Všetky školenia sa realizujú v centre EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave.

Na školenie sa môže prihlásiť jeden učiteľ za každú školu, ktorá sa do projektu zaregistrovala a registrácia učiteľa bola potvrdená Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) prostredníctvom e-mailu, resp. mu boli zaslané prihlasovacie údaje.

Školenie je bezplatné a cestovné náklady budú účastníkom školenia uhradené na základe informácii zverejnených na www.rirs.uips.sk – sekcia Digitálne učebnice.

Dôležité úkony, ktoré je potrebné vykonať pred cestou na školenie a v rámci testovania (viď. www.rirs.uips.sk):

1. Stiahnuť, vyplniť a dať podpísať riaditeľke / riaditeľovi školy cestovný príkaz.
2. Stiahnuť, vyplniť a dať podpísať riaditeľke / riaditeľovi školy Dohodu o vykonaní práce.

Metodické pokyny k refundácii nákladov

Termíny školení:
21.2.2011 od 13:00 hod. Fotogaléria
22.2.2011 od 10:00 hod. Fotogaléria
23.2.2011 od 9:00 hod. Fotogaléria
28.2.2011 od 13:30 hod. Fotogaléria
1.3.2011 od 9:00 hod. Fotogaléria
1.3.2011 od 13:30 hod. Fotogaléria
3.3.2011 od 9:00 hod. Fotogaléria
3.3.2011 od 13:30 hod. Fotogaléria
7.3.2011 od 10.00 hod. Fotogaléria
8.3.2011 od 9.00 hod. Fotogaléria
9.3.2011 od 13.30 hod.
10.3.2011 od 10.00 hod. Fotogaléria
11.3.2011 od 9.00 hod. Fotogaléria
14.3.2011 od 10.00 hod. Fotogaléria
15.3.2011 od 13.30 hod. - Zrušený
16.3.2011 od 11.00 hod. Fotogaléria
17.3.2011 od 10.00 hod. Fotogaléria
18.3.2011 od 9.00 hod. Fotogaléria
23.3.2011 od 10:00 hod. Fotogaléria
24.3.2011 od 13:00 hod. Fotogaléria
1.4.2011 od 9.00 hod. Fotogaléria

Plánované trvanie školenia: 4 hodiny
Maximálny počet účastníkov: 20
Miesto konania: Centrum EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava

Program školenia:
- Informácie o realizácii projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí
- Predstavenie digitálnych učebníc Planéta vedomostí
- Predstavenie vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk
- Praktická časť: práca s Planétou vedomostí, portálom Naučteviac.sk

Postup registrácie na školenia:

Pre registráciu na certifikované školenia kliknite TU a prihláste sa do vášho používateľského konta prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré vám boli v rámci projektu zaslané e-mailom.
 
Po prihlásení do používateľského konta je potrebné prejsť do časti Kalendár podujatí v ľavom menu, kde nájdete Zoznam podujatí. Následne je potrebné vybrať si jeden termín školenia s názvom Projekt digitálne učebnice Planéta vedomostí – školenie. Vašu registráciu potom potvrďte kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa. Ak toto tlačidlo pri danom termíne školenia chýba, znamená to, že daný termín je už obsadený.