AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Roadshow Planéta vedomostí 2011

[9.11.2011]
Predstavenie komplexného vzdelávacieho riešenia pre školský rok 2011/2012

Chcete sa dozvedieť viac o modernom spôsobe vyučovania dostupnom pre ZŠ a SŠ už v tomto školskom roku v podobe digitálneho obsahu Planéta vedomostí, vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk, metodických príprav pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov?

Príďte sa pozrieť na Roadshow Planéta vedomostí 2011, ktorá sa uskutoční od 21.11.2011 do 1.12.2011 na vybraných školách vo všetkých krajoch Slovenska s cieľom predstaviť riaditeľom a učiteľom na ZŠ a SŠ komplexné vzdelávacie riešenie pre školský rok 2011/2012. Súčasťou programu je aj praktická ukážka učiteľa zameraná na využitie Planéty vedomostí vo vyučovacom procese.

Viac informácií o roadshow s možnosťou registrácie nájdete na: Roadshow Planéta vedomostí 2011 - registrácia

Tešíme sa na stretnutie s Vami.