AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Program podpory digitalizácie škôl

Iniciatíva vzdelávacieho centra EDULAB orientovaná na oblasť modernizácie vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku.

Centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB v spolupráci s partnermi, Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združením samosprávnych škôl Slovenska a komerčnými spoločnosťami, spúšťa Program podpory digitalizácie škôl určený pre všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je digitalizácia škôl a dlhodobá podpora škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií. Program je podporovaný aj sieťou Informačných centier digitalizácie škôl vo všetkých krajoch Slovenska.

Benefit pre prvých 500 registrovaných škôl

Prvých 500 registrovaných škôl do programu získa digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli www.naucteviac.sk do 30.6.2013 bezplatne.

Je to jednoduché, stačí:

  • zaregistovať vašu školu do programu,
  • absolvovať bezplatný odborný metodický seminár  organizovaný sieťou Informačných centier digitalizácie škôl (minimálne 1 zástupca vašej školy),
  • aktívne používať sprístupnený digitálny vzdelávací obsah na portáli Naučteviac.sk vo vyučovacom procese na vašej škole.

Dôležité informácie

Základné informácie o Programe podpory digitalizácie škôl

Registrácia do programu

Aktivity programu