AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

PC REVUE a Planéta vedomostí

[30.9.2010]
Pravidelná vzdelávacia rubrika venovaná modernej výučbe v školách. Každý mesiac na Vás čaká interaktívna lekcia z Planéty vedomostí, rozhovor s modernou školou, metodika a prípadová štúdia.

Pravidelná vzdelávacia rubrika v PC REVUE je venovaná modernej výučbe v školách s využitím digitálneho vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí – digitálne kurikulum a ďalších moderných technológií. V tejto rubrike nájdete okrem noviniek aj vybranú tému zo školských učebných osnov v podobe interaktívnej lekcie digitálneho obsahu, ktorú si budete môcť vyskúšať zadarmo. V časti nazvanej Model vyučovacej hodiny sa dozviete, akým spôsobom je možné túto lekciu aplikovať vo výučbe na konkrétnej vyučovacej hodine. Autormi vzorových modelov vyučovacích hodín sú učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, pre ktorých sa Planéta vedomostí stala neodmysliteľnou súčasťou výučby. Ich skúsenosti s používaním digitálneho obsahu vo vyučovacom procese, prieskumy a analýzy v školách budú súčasťou prípadových štúdií, ktoré vám prinesú ucelený pohľad na tento spôsob vzdelávania.

V októbrovom čísle PC REVUE sme pre Vás pripravili:

Novinky
Vzorové školy Planéta vedomostí
Planéta vedomostí na konferencii pre učiteľov

5 minút s modernou školou
Rozhovor s Ing. Katarínou Liškovou z OA I. Karvaša v Bratislave

Model vyučovacej hodiny
Projektové vyučovanie: (Ne)malé problémy planéty Zem riešme s Planétou vedomostí

Prípadová štúdia
„...aby sa škola mohla stať hrou a hra školou.“

Interaktívna lekcia z Planéty vedomostí
Lieky, drogy a zdravie

Všetky doteraz uverejnené články o Planéte vedomostí nájdete na:
http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue/planeta-vedomosti