AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Moderní vyučování o Planéte vedomostí

[16.9.2010]
O skúsenostiach s využívaním Planéty vedomostí na slovenských školách už vďaka časopisu Moderní vyučování vedia aj učitelia a žiaci v Čechách.

Časopis Moderní vyučování pravidelne informuje svojich čitateľov o skúsenostiach s využívaním digitálneho obsahu Planéta vedomostí a ďalších moderných vzdelávacích technológií na slovenských školách.

Učitelia a pracovníci v oblasti školstva nielen v Čechách, ale už aj na Slovensku, sa dozvedia množstvo informácii potrebných pre ich činnosť, získajú cenné rady a tipy pre výučbu.

Všetky doteraz uverejnené články o Planéte vedomostí nájdete na: www.modernivyucovani.cz/slovenska-redakce.html