AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Slávnostné otvorenie EDULAB

[22.10.2010]
Naša spoločnosť AGEMSOFT v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 22. októbra 2010 od 10:30 hod. slávnostne otvára EDULAB – centrum moderných vzdelávacích technológií na Rigeleho 1 v Bratislave.

Slávnostné otvorenie centra EDULAB sa uskutoční za prítomnosti partnerov, významných osobností z akademickej sféry a verejného života, ako aj zástupcov Vzorových škôl Planéta vedomostí a cele podujatie bude moderovať Adela Banášová.

EDULAB je unikátne centrum moderných technológií zamerané na využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu a aplikovanie informačných a komunikačných technológií v procese výučby. Jedná sa o prototyp modernej triedy budúcnosti, ktorá reprezentuje komplexné hardvérové a softvérové vzdelávacie riešenie v praxi s primárnym zameraním na školy a vzdelávacie organizácie.

Od tohto dňa si budú môcť všetky školy, vzdelávacie organizácie a ostatní záujemcovia o inovatívne metódy vyučovania môcť prísť vyskúšať najmodernejšie vzdelávacie technológie v praxi. V rámci centra EDULAB tiež pripravujeme otvorené hodiny, školenia, workshopy a množstvo iných zaujímavých aktivít.

Všetky informácie o centre EDULAB a pripravovaných aktivitách  nájdete na našej stránke www.edulab.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Váš AGEMSOFT tím