AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Centrum EDULAB je otvorené

[25.10.2010]
Univerzita Komenského v Bratislave a spoločnosť AGEMSOFT, a.s., tvorca e-learningových technológií, spoločne otvorili EDULAB - centrum moderných vzdelávacích technológií.

Otvorenie sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2010 od 11:00 hod. za účasti Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., prorektora Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších významných osobností akademickej sféry a verejného života.

„Hlavným cieľom centra EDULAB je zvýšiť popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií na školách a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vzdelávania. EDULAB prináša učiteľom možnosť získať praktické zručnosti absolvovaním školení a vyskúšať si so svojimi žiakmi prácu s najmodernejšími technológiami,“ hovorí Ján Trubač, predseda predstavenstva AGEMSOFT.

Vďaka spolupráci s viacerými partnermi sa v centre EDULAB koncentrujú najnovšie vzdelávacie hardvérové a softvérové technológie, ako napr.: digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí, vzdelávací portál pre učiteľov Naučteviac.sk, interaktívna tabuľa, vizualizér, tablety, hlasovacie zariadenia, dotykové počítače a notebooky, systém pre živé vysielanie na internete, herné konzoly a iné.

V centre EDULAB budú realizované rôzne aktivity a podujatia, ako napr.: semináre, školenia, prezentácie, otvorené hodiny, odborné diskusie a iné, ktorých sa budú zúčastňovať školy, odborníci z akademickej a komerčnej sféry, ako aj zástupcovia štátnych inštitúcií.

Fotografie zo slávnostného otvorenia nájdete v našej FOTOGALÉRII.

Všetky informácie o centre EDULAB nájdete na našej webovej stránke www.edulab.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Váš AGEMSOFT tím