AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Nové školiace centrá

V priebehu tohto mesiaca pribudlo k 19 existujúcim školiacim centrám ďaľších 5 nových školiacich centier. Celkový počet školiacich centier na Slovensku dosiahol počet 24. Posilnená bola najmä východná časť Slovenska. Na odborné metodické školenia sa môžete registrovať už aj v týchto centrách:

Košický kraj

  • Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
  • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

Prešovský kraj

  • Základná škola, Komenského 13, Sabinov

Trenčiansky kraj

  • Základná škola, Školská 14, Bošany

Trnavský kraj

  • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava