AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Vzdelávací portál Naučteviac.sk ponúka

 • digitálny obsah a desiatky tisíc interaktívnych vzdelávacích materiálov
 • školské balíčky pre prírodovedné predmety, anglický jazyk a informatiku vhodné pre interaktívne tabule, dataprojektory a počítače
 • ceny balíčkov od 10 EUR / mesiac, možnosť mesačných platieb
 • nové rozdelenie vzdelávacích materiálov podľa ŠVP / ISCED
 • rýchle vyhľadávanie podľa kľúčových slov a kategórií
 • nástroj na prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny
 • nástroj na tvorbu zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu
 • bezplatné aktualizácie digitálneho obsahu
 • prepojenie na interaktívne knihy RAABE

Detailné informácie o školských balíčkoch s možnosťou objednania nájdete v elektronickom obchode.

Prírodovedné predmety

 • digitálny obsah pre základné a stredné školy rozdelený podľa ŠVP / ISCED
 • predmety: matematika, fyzika, chémia, biológia, prírodoveda
 • viac ako 30 000 interaktívnych materiálov
 • videá, animácie, simulácie, prezentácie, ilustrácie, 3D modely, obrázky, fotografie a iné multimediálne prvky
 • tlačené metodické prípravy pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov
 • odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR - odporúčaná učebná pomôcka pre všetky základné a stredné školy na Slovensku

Pri nákupe školského balíčka pre jeden predmet a ročník ZŠ na minimálne 3 mesiace získate ako bonus tlačenú metodickú prípravu pre učiteľov z edície Interaktívna kniha nakladateľstva RAABE (základné dielo) zadarmo.

Anglický jazyk

 • digitálny obsah na výučbu angličtiny pre materské, základné, stredné a vysoké školy vrátane obchodnej angličtiny
 • úrovne od začiatočníkov až po pokročilých / A1 až C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
 • stovky hodín intenzívnej výučby, audio a video nahrávok nahovorených rodenými hovorcami, animácie, fotografie, odborná slovná zásoba a ďalšie materiály
 • integrovaný systém analýzy reči a precvičovania výslovnosti
 • príprava na medzinárodné jazykové skúšky KET, PET, FCE, BEC
 • odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR - odporúčaná učebná pomôcka pre školy na Slovensku

 Informatika

 • digitálny obsah na výučbu informatiky pre základné a stredné školy
 • zahŕňa: Práca s internetom, Základné pojmy IKT, MS Word 2003, MS Word 2007, MS Excel 2003, MS Excel 2007, MS Outlook 2003, MS Outlook 2007, MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS Access 2003, MS Access 2007, MS Windows Vista, MS Windows XP
 • rôzne úrovne náročnosti od základných nastavení aplikácií až po pokročilé techniky
 • vhodné pre prípravu na ECDL

Pozrite si leták k našej ponuke digitálneho obsahu pre školy kliknutím na obrázok nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať e-mailom planeta@agemsoft.sk alebo telefonicky +421 2 321 99 120.