AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Metodické príručky Raabe s Planétou vedomostí

[22.4.2011]
S nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko prinášame školám interaktívne metodické príručky

Metodické príručky spájajú klasickú metodiku s digitálnym obsahom Planéta vedomostí. Na jednotlivých stránkach príručky nájdete kódy, ktoré vám umožnia prístup k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí  na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk pre konkrétnu tému.
Ak má vaša škola sprístupnenú Planétu vedomostí na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk, môžete efektívne využívať prepojenie metodiky a digitálneho obsahu. Na portáli zadajte kód z príručky ako kľúčové slovo, čím sa vyhľadá zodpovedajúci vzdelávací materiál. S týmto materiálom môžete na portáli Naučteviac.sk ďalej pracovať a upraviť si ho podľa vašich potrieb.

Viac na www.skolskyportal.sk a www.interaktivneknihy.sk.