AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Komplexné riešenie pre vašu výučbu

[8.9.2011]
Nové tlačené učebné materiály pre učiteľov a žiakov previazané s digitálnym obsahom
Planéta vedomostí

Na základe spolupráce našej spoločnosti s nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko od školského roka 2011/2012 prinášame všetkým školám na Slovensku komplexné riešenie s cieľom ešte viac zatraktívniť a zefektívniť vyučovací proces pre učiteľov a žiakov. Ucelené riešenie tvorí digitálny obsah Planéta vedomostí v kombinácii s tlačenými metodickými príručkami pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov. Edícia Interaktívna kniha zahŕňa tlačené materiály pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Materiály sú v súlade s ISCED1 a ISCED2 a sú priamo previazané s Planétou vedomostí na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk. Príprava učiteľov na vyučovací hodiny je s týmito materiálmi jednoduchá a efektívna a učenie sa pre žiakov stane hrou!

Tlačené metodické prípravy pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov je možné objednať na www.skolskyportal.sk/interaktivna-kniha
Nakoľko momentálne prebiehajú rokovania s MŠVVaŠ SR o sprístupnení Planéty vedomostí pre školy, rozhodli sme sa, že vám už pri objednávke metodických príprav poskytneme digitálny obsah Planéta vedomostí pre daný predmet zadarmo, a to až do ukončenia týchto rokovaní. Môžete tak na vašej škole začať učiť s týmito materiálmi už od začiatku školského roka.

Presvedčte sa, ako je možné vyučovať s Planétou vedomostí a interaktívnymi knihami jednoducho a efektívne na bezplatných školeniach Interaktívna kniha - vzorová hodina.

Pre zväčšenie kliknite priamo na nasledujúce náhľady:

  

"Komplexné riešenie pre vašu výučbu" vo formáte PDF nájdete TU.