AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Nový digitálny obsah na výučbu informatiky na Naučteviac.sk

[31.10.2011]
Na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk nájdete od dnešného dňa nový digitálny obsah na výučbu informatiky. Operačné systémy, kancelárske programy, práca s internetom a ďalšie znalosti a zručnosti IKT sa odteraz môžu vyučovať na vašej škole moderne a interaktívne.

Nový digitálny obsah na výučbu informatiky nájdete na portáli www.naucteviac.sk pod záložkou Informatika v ľavom menu na hlavnej stránke. Digitálny obsah pokrýva kancelárske programy MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, operačné systémy MS Windows Vista a MS Windows XP, ako aj základné pojmy IKT a prácu s Internetom.

Na vyučovacích hodinách informatiky môžete odteraz pracovať s interaktívnymi výučbovými materiálmi, využívať textový aj ozvučený výklad, vypracovávať cvičenia a úlohy priamo v prostredí jednotlivých softvérových aplikácii.

Prácu s novým digitálnym obsahom si môžete vyskúšať v rámci 14-dňového testovacieho prístupu. Stačí sa zaregistrovať na portáli www.naucteviac.sk a získate bezplatný testovací prístup do kompletného digitálneho obsahu na tomto vzdelávacom portáli, vrátane obsahu na výučbu informatiky.

Viac informácií na www.naucteviac.sk