AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

EDULAB - 2000 návštevníkov

[22.4.2011]
V centre EDULAB sme privítali viac ako 2000 návštevníkov

Za prvých 6 mesiacov od otvorenia navštívilo centrum EDULAB viac ako 2000 učiteľov a žiakov zo škôl z celého Slovenska, ktorí si vyskúšali moderné vzdelávacie technológie v praxi. Centrum EDULAB bolo slávnostne otvorené 22.10.2010 v centre Bratislavy. Veľmi nás teší záujem škôl a radi privítame aj vás.

Viac na www.edulab.sk