AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Digitálny obsah eduSensus na konferencii pre materské školy

Zúčastníme sa celoslovenskej konferencie pre materské školy Nový svet vo vzdelávaní - prezentácia najlepšej praxe pedagogických zamestnancov.

Náš príspevok je zameraný na realizáciu edukačných činností v materských školách obohatených o nové, netradičné námety, v ktorých sa využíva edukačný digitálny obsah eduSensus v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami.
Konferencia sa uskutoční 19. až 20. októbra 2012 v Piešťanoch, hotel PARK, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany.
Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
Pozvánka