AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Digitálne učebnice Planéta vedomostí

[2.2.2011]
Digitálne učebnice Planéta vedomostí v TV JOJ

Pozrite si televíznu reportáž o možnostiach využitia digitálnych učebníc Planéta vedomostí na školách odvysielanú na TV JOJ dňa 2.2.2011 pod názvom Digitálna škola s hercami.

Planéta vedomostí v súčasnosti obsahuje prioritné predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu spracované do podoby digitálnych učebníc - matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Digitálne učebnice získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre školy.

Videogaléria
Zdroj: TV JOJ