AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Anglický jazyk pre základné a stredné školy - NOVINKY

Prinášame vám novú edíciu digitálneho obsahu na výučbu anglického jazyka na vzdelávacom portáli pre učiteľov Naučteviac.sk. Pokrýva úrovne od začiatočníkov až po pokročilých, úrovne A1 až B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a je odporúčanou učebnou pomôckou MŠVVaŠ SR.

Nový digitálny obsah na výučbu angličtiny je určený pre základné a stredné školy, už od 1. stupňa ZŠ, vrátane obchodnej angličtiny pre stredné školy. Všetky produkty rešpektujú súčasné trendy jazykového vzdelávania, ako zameranie na „real-life“ komunikáciu a dôraz na autentickosť jazyka. Digitálny vzdelávací obsah je vhodný pre kombinovanú formu výučby, prácu v skupinách, individuálne štúdium a je ideálny pre použitie na interaktívnych tabuliach.

Ďalšie informácie: