AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Anglický jazyk pre materské školy - AKCIA

Materským školám prinášame digitálny vzdelávací obsah Angličtina Nicole and Tommy na výučbu anglického jazyka, tentokrát za novú výhodnú cenu.

Angličtina Nicole and Tommy je pútavý a pestrý digitálny obsah na výučbu angličtiny zameraný na budovanie slovnej zásoby pre deti vo veku od 4 rokov do 10 rokov. Je sprístupnená na vzdelávacom portáli www.naucteviac.sk,
ktorý ponúka aj užitočné nástroje na prípravu učiteľov a prácu s deťmi v triede, ale aj doma.

Ďalšie informácie: