AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Nový digitálny vzdelávací obsah na Naučteviac.sk

[25.4.2011]
Anglický jazyk pre MŠ a ZŠ na portáli Naučteviac.sk

Digitálny obsah na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk sme rozšírili o anglický jazyk pre materské a základné školy.
Nový digitálny obsah je sprístupnený online pod názvami Angličtina Nicole and Tommy a Angličtina Wow!.
Jazykový obsah pokrýva úrovne A1 a A2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky a na základe udelenia odporúčacej doložky MŠVVaŠ SR sa stal odporúčanou učebnou pomôckou pre školy na Slovensku.

Viac na www.naucteviac.sk.